Редица транснационални компании действащи на територията на България имат чуждестранни работници. „Илиева, Вучева & Ко” разполага с екип от професионалисти работещи свободно на няколко чужди езика, със сериозен опит в съобразяването на всички аспекти на изискванията на българското законодателство, приложимо към чуждестранните работници.

Нашият екип разполага също така с широк опит в установяването на данъчните проблеми, които обичайно възникват в други юрисдикции и знае кога да потърси специализиран съвет от нашата международна мрежа от адвокатски кантори.

Нашите услуги включват следните дейности:

  • Услуги по установяване на съответствие с данъчното законодателство – напр. данъчни консултации преди пристигане и след заминаване.
  • Структуриране на бонусни и осигурителни пакети от данъчна гледна точка.
  • Структуриране на прехвърляния на работници, включително преразглеждане на трудови договори от данъчна гледна точка.
  • Анализ на международни договори за установяване на данъчно облагане и наличие на данъчни облекчения произтичащи от договора.
  • Активен подход във връзка с прехвърлянето на чуждестранни работници и услуги свързани с личния състав с цел защита интересите и на работниците, включително редовни изявления относно промените и развитието на законодателството.
  • План за придобиване на акции от страна на работниците – предоставяне на консултации относно данъчните последици от това и съответствието на данъчното законодателство.