Музика и развлечение

Музикалната индустрия се развива постоянно. Това изисква правна кантора с познания за миналото, но и говореща езика на бъдещето. Ние имаме отлични постижения и в двете посоки и затова клиентите ни се доверяват за защита на правата им. Прилагаме теоретичните си познания и опита в сферта на защитата на интелектуалната собственост, търговското и облигационното право към музикалната и развлекателната индустрия.

Някои от услугите, които предлагаме са:

  • Изготвяне на договори/преговаряне със звукозаписни компании
  • Изготвяне на договори /преговаряне за изпълнения на живо
  • Изготвяне на договори /преговаряне за филмова музика
  • Авторски права на композитори
  • Изготвяне на договори/преговаряне с мениджъри, агенти, организатори, студия и студийни музиканти
  • Изготвяне на договори /преговаряне относно договори за разпространение
  • Изготвяне /преговаряне относно издателски договори за музикални произведения
  • Закрила на авторското право и правата на интелектуална собственост – водене на дела при необходимост
  • Изготвяне на договори /преговаряне относно договорите за разпространение на музика

Данъчният ни отдел предоставя специфични консултации относно облагането на приходите от правата на интелектуална собственост и облагането на личните доходи на музиканти, автори на текстове, автори, сценаристи, актьори, продуценти, режисьори и други лица, които получават доходи от права на интелектуална собственост, дигитални права и търговия с интелектуална собственост. Ние консултираме и относно специфичните данъчни изисквания за услуги, предоставяни онлайн. Разбирайки международния характер на съвременната музикална и развлекателна индустрия, нашият данъчен екип предоставя разнообразни данъчно-консултантски услуги по прилагането на споразуменията за избягване на двойното данъчно облагане. Нашите адвокати осигуряват процесуално представителство пред Националната агенция за приходите и пред компетентните съдилища в случаите на спорове.

Благодарение на участието ни в Globalaw нашите клиенти могат да разчитат на контактите ни с правни кантори в Централна и Източна Европа, както и в повече от 80 държави.