Ресторанти и клубове

Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.” следи динамиките и спецификите на този сектор. В продължение на години обслужваме клиенти от ресторантьорската и клубната индустрия и притежаваме впечатляващо портфолио от клиенти – включително водещи вериги ресторанти и популярни нощни клубове. Ние винаги сме готови да предоставим адекватно и компетентно консултиране по различните услуги, които предоставяме, в това число:

 • Разрешителни за продажба на алкохол
 • Задължително лицензиране
 • Търговска собственост
 • Лизинг
 • Безопасност на труда
 • Санитарни изисквания
 • Франчайзинг
 • Сливания и придобивания
 • Съвместни предприятия и партньорства
 • Процесуално представителство
 • Консултиране при организиране и провеждане на PR и други събития
 • Консултиране относно авторските права при участия на актьори, музиканти и други артисти, при събития, провеждани в ресторанти и клубове
 • Взаимоотношения с държавни и общински органи

Нашият екип по интелектуална собственост е консултант, ползващ се с доверие в процеса на разработване и закрила на търговски марки и промишлен дизайн в тази сфера на дейност. Ние считаме, че този аспект на бизнеса е от съществено значение за всеки наш клиент, поради силната конкуренция на пазара и необходимостта от привличането на нови клиенти. Ние даваме консултации по закрилата на дизайна и оперирането на уеб-сайтове и онлайн платформи, вземайки предвид всички правни изисквания относно онлайн присъствието и електронната търговия. Ние осигуряваме иновативни услуги за съдействие във всички аспекти на присъствието в социалните медии и рекламирането на ресторанти и клубове.

Нашият Данъчен отдел осигурява съдействие относно данъка върху туристическите услуги и ДДС, приложим за туризма, както и относно корпоративния данък. Ние създадохме ефективен екип за процесуално представителство по данъчни дела, който представлява нашите клиенти пред Националната агенция за приходите и пред компетентните съдилища в случаите на съдебни дела.

Благодарение на участието ни в Globalaw нашите клиенти могат да разчитат на контактите ни с правни кантори в Централна и Източна Европа, както и в повече от 80 държави.