В бр. 99 от 06.12.2011г. на ДВ бяха публикувани приетите от Народното събрание изменения в някои данъчни закони. Целта на тези изменения е съобразяване на българското законодателство с европейската практика ...

„Илиева, Вучева и Ко“ беше номинирано за фирма на годината за 2011 г. в международната адвокатска организация „Глобалоу“, включваща 106 адвокатски фирми от цял свят. Това е едно сериозно признание ...

Адвокатска дружество „Илиева, Вучева и Ко” с удоволствие обявява създаването нов Отдел за данъчни консултантски услуги. Зад този наш проект стои не само безграничната ни амбиция да предоставяме цялостни и ...

Адвокатско дружество “Илиева, Вучева и Ко” успешно представлява и консултира свой клиент в процеса на създаване и продажба на проект за изграждане и експлоатация на фотоволтаичен парк с мощност 5 ...

Считано от 1 юли 2011 г. Законът за нотариусите, обнародван в ДВ брой 41 от 31.05.2011 г. въвежда нови правила при сделки с недвижими имоти. Когато цената на имота/сделката е ...

На 21.06.2011 Държавната Комисия за Енергийно и Водно Регулиране одобри преференциални цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници считано от 01.07.2011. Част от одобрените цени са: за вятърни паркове- ...

Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко“ инициира и спечели арбитражно дело пред Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата срещу „Сектор Арх” ООД, водеща компания за цялостно архитектурно, инсталационно и интериорно ...

Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко“ спечели съдебно дело срещу „Резиденшъл парк София” ООД във връзка със забава на строителството на комплекс „София парк”, вторият най – голям проект на ...

През 2011 г. стартираха съдебните заседания по съдебното дело образувано от Държавен Фонд „Земеделие” срещу „Соларис-АС” ЕООД, в което „Илиева, Вучева и Ко” представлява участваща трета страна. Съдебното дело е ...

Държавната Комисия за Енергийно и Водно Регулиране ще проведе обществено обсъждане на доклад относно определяне на преференциални цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници. Част от предложените в доклада ...

  Нов Закон за енергията от възобновяеми източници ...

Тази година регионалната среща на Globalaw за Европа ще се проведе в София между 16 и 19 юни 2011. Домакин ще бъде Адвокатско дружество „Илиева, Вучева & Ко”. Срещата ще ...

Нов контролен орган На 25.01.2011 г. в бр. 8 на „Държавен вестник” е обнародван Закон за българската агенция по безопасност на храните („ЗБАБХ”). Преобразува се националната ветеринарномедицинска служба и се ...

В резултат на активната работа на Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко” в последните месеци, Комисията за защита на конкуренцията („КЗК”) в свое решение от 03.02.2011 г. разреши на „Фреш ...

С решение от 03.02.2011 г. Комисията за защита на конкуренцията („КЗК”) разреши концентрация чрез придобиване на едноличен контрол от „Унибел” АД върху „Акурат-млечна промишленост” ЕООД. Решението на КЗК е следствие ...

Адвокат Диляна Илиева започна да води учебен курс по „Медийно право” за студентите от Специалност „Право” на „Университета за национално и световно стопанство” за учебната 2010 – 2011 година. ...

Терминът „slow food“ – в превод на български „бавно хранене“ – има далеч по-дълбоко значение от буквалното му тълкуване. Въпреки че едноименната организация има за цел да съхрани традиционните и ...

Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове („Конвенцията“) [1], създадена през 1961 г. и целяща да улесни признаването на документи от една договаряща се страна в ...

Списание „Мениджър“ и GLOBUL създават кръг, в който ще участват българските фирми, съпричастни към зелените идеи и политики, които са отговорни за природата и опазването на околната среда. Ценностите на ...

В бр. 53 от 13.07.2010г. на Държавен вестник бяха обнародвани измененията в Закона за адвокатурата („ЗА“), с които се въвеждат изискванията на Директива 98/5/ЕО, засягаща улесняването на постоянното упражняване на ...

Днес НС избра новия състав на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). Петко Николов остава начело на КЗК.За зам.-председател беше избрана Ангелина Милева (юрист), която до момента е била директор ...

В извънредния 59-и брой на Държавен вестник от 31 юли 2010 година бяха обнародвани промените в Закона за храните („ЗХ“). Според нововъведената ал. 4 на чл. 12 от ЗХ, производителите ...