Мотивът за законодателната промяна е, че при Акт 15 държавата няма контролни функции и в много случаи са установени нарушения Преференциалната цена за изкупуване на електроенергия от възобновяеми източници (ВЕИ) ...

Брюксел, 25 януари 2012 г. — Европейската комисия предложи цялостна реформа на правилата на ЕС за защита на данните от 1995 г. с цел да се укрепят правата на личен ...

На 21 септември 2011 г. Комитетът на министрите към Съвета на Европа прие важна препоръка, адресирана до всички държави членки на организацията относно адекватността на класическото понятие за медия с ...

Уважаеми клиенти, От 01.01.2012 г. Търговският регистър въведе редица промени, за които може да прочетете по-подробно на долния линк: Промени свързани с Търговския регистър ...

Актуализирана информация към 10.11.2016 г. На 31.12.2011 г. изтече крайният срок за пререгистрация на юридически лица. Важни са последиците от това, както и какво ще се случва с непререгистрираните дружества. ...

В бр. 99 от 06.12.2011г. на ДВ бяха публикувани приетите от Народното събрание изменения в някои данъчни закони. Целта на тези изменения е съобразяване на българското законодателство с европейската практика ...

„Илиева, Вучева и Ко“ беше номинирано за фирма на годината за 2011 г. в международната адвокатска организация „Глобалоу“, включваща 106 адвокатски фирми от цял свят. Това е едно сериозно признание ...

Адвокатска дружество „Илиева, Вучева и Ко” с удоволствие обявява създаването нов Отдел за данъчни консултантски услуги. Зад този наш проект стои не само безграничната ни амбиция да предоставяме цялостни и ...

Адвокатско дружество “Илиева, Вучева и Ко” успешно представлява и консултира свой клиент в процеса на създаване и продажба на проект за изграждане и експлоатация на фотоволтаичен парк с мощност 5 ...

Считано от 1 юли 2011 г. Законът за нотариусите, обнародван в ДВ брой 41 от 31.05.2011 г. въвежда нови правила при сделки с недвижими имоти. Когато цената на имота/сделката е ...

На 21.06.2011 Държавната Комисия за Енергийно и Водно Регулиране одобри преференциални цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници считано от 01.07.2011. Част от одобрените цени са: за вятърни паркове- ...

Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко“ инициира и спечели арбитражно дело пред Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата срещу „Сектор Арх” ООД, водеща компания за цялостно архитектурно, инсталационно и интериорно ...

Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко“ спечели съдебно дело срещу „Резиденшъл парк София” ООД във връзка със забава на строителството на комплекс „София парк”, вторият най – голям проект на ...

През 2011 г. стартираха съдебните заседания по съдебното дело образувано от Държавен Фонд „Земеделие” срещу „Соларис-АС” ЕООД, в което „Илиева, Вучева и Ко” представлява участваща трета страна. Съдебното дело е ...

Държавната Комисия за Енергийно и Водно Регулиране ще проведе обществено обсъждане на доклад относно определяне на преференциални цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници. Част от предложените в доклада ...

  Нов Закон за енергията от възобновяеми източници ...

Тази година регионалната среща на Globalaw за Европа ще се проведе в София между 16 и 19 юни 2011. Домакин ще бъде Адвокатско дружество „Илиева, Вучева & Ко”. Срещата ще ...

Нов контролен орган На 25.01.2011 г. в бр. 8 на „Държавен вестник” е обнародван Закон за българската агенция по безопасност на храните („ЗБАБХ”). Преобразува се националната ветеринарномедицинска служба и се ...

В резултат на активната работа на Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко” в последните месеци, Комисията за защита на конкуренцията („КЗК”) в свое решение от 03.02.2011 г. разреши на „Фреш ...

С решение от 03.02.2011 г. Комисията за защита на конкуренцията („КЗК”) разреши концентрация чрез придобиване на едноличен контрол от „Унибел” АД върху „Акурат-млечна промишленост” ЕООД. Решението на КЗК е следствие ...

Адвокат Диляна Илиева започна да води учебен курс по „Медийно право” за студентите от Специалност „Право” на „Университета за национално и световно стопанство” за учебната 2010 – 2011 година. ...

Списание „Мениджър“ и GLOBUL създават кръг, в който ще участват българските фирми, съпричастни към зелените идеи и политики, които са отговорни за природата и опазването на околната среда. Ценностите на ...