Трансфер от територията на Република България за територията на друга държава от Съюза За извършването на трансфер е необходимо да се подаде заявление за регистрация за износ и трансфер в ...

С изменения в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ), обнародвани на 12.03.2021 г., бяха въведени промени в процедурата по издаване на Синя карта на Европейския съюз („Синя карта“). ...

Законът за авторското право и сродните му права предоставя защита на одобрените от съответните органи, архитектурни проект. Защитата се състои в правото на титуляря на авторското право да: Иска признаване ...