Законът за авторското право и сродните му права предоставя защита на одобрените от съответните органи, архитектурни проект. Защитата се състои в правото на титуляря на авторското право да: Иска признаване ...