Росица Вучева

Адвокат, Управляващ съдружник

E-mail: rossitsa.voutcheva@ivlawfirm.com

Сфери на дейност:

Корпоративно и дружествено право, Сливания и придобивания, Банки и финанси, Процесуално представителство, Арбитраж, Медиация, Антимонополно и търговско законодателство, Авиация, Несъстоятелност, Търговско право, Организация и преструктуриране на бизнеса, Недвижими имоти, Нелоялна конкуренция, Търговия с оръжие и стоки с двойна употреба

Проекти:

» Виж всички

Класиране:

2019 – Legal500 в Корпоративно право и сливания и придобивания, Процесуално представителство, Право на Европейския съюз и конкурентно право, Технологии, медия и телекомуникации, Транспорт

2019 – Chambers & Partners Europe в Корпоративно и търговско право

2019 – Chambers & Partners Global в Корпоративно и търговско право

2018 – Chambers & Partners Europe в Корпоративно и търговско право

2018 – Chambers & Partners Global в Корпоративно и търговско право

2017 –  Legal500 в Технологии, медия и телекомуникации

2017 – Chambers & Partners Europe в Корпоративно и търговско право

2017 – Chambers & Partners Global в Корпоративно и търговско право

2016 – Legal500  в Корпоративно право и сливания и придобивания, Технологии, медия и телекомуникации

2016 – Chambers & Partners Europe в Корпоративно и търговско право

2016 – Chambers & Partners Global в Корпоративно и търговско право

2015 – Legal500 в Банково и финансово право, Корпоративно право и сливания и придобивания, Процесуално представителство, Право на Европейския съюз и конкурентно право, Енергийни проекти (включително такива, свързани с природни ресурси)

2014 – Legal500 в Корпоративно право и сливания и придобивания, Процесуално представителство, Енергийни проекти (включително такива, свързани с природни ресурси), Право на Европейския съюз и конкурентно право

2013 – Legal500 в Корпоративно право и сливания и придобивания, Право на Европейския съюз и конкурентно право, Енергийни проекти (включително такива, свързани с природни ресурси), Недвижими имоти

2012 – Legal500 в Корпоративно право и сливания и придобивания, Недвижими имоти

» Виж всички

Образование:

2011 Квалифициран медиатор, Професионална асоциация на медиаторите в България

2009 Магистър по право, University of London, Queen Mary College, Специалност „Корпоративно право и право на търговските обезпечения“

2002 Лондон Hawksmere “Преговори, изготвяне и разбиране на търговските договори”

1995 Магистър по право, Юридически факултет на Софийски Университет „Св. Климент Охридски”

Професионална кариера:

2017 – до днес Професионален представител по интелектуална собственост към Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост

2010 – до днес Представител по интелектуална собственост към Патентно ведомство на Република България

2003 – до днес Адвокат, Управляващ съдружник

2000 – 2003 Адвокат, „ПрайсуотърхаусКупърс правни и данъчни консултанти”

1999 – 2000 Юрисконсулт, „Централна кооперативна банка” АД

1998 – 1999 Помощник нотариус в частна нотариална кантора

1996 – 1997 Софийски градски съд, съдебен кандидат

Членство:

2017 – 2018 Президент Ротари клуб „София – Възраждане“

2015 – 2017 Секретар на Ротари клуб „София – Възраждане“

2014 – 2018 Член на Съвета на директорите на Globalaw

1999 Член на Софийска адвокатска колегия

Езици:
Български, английски и руски