Image

Йонка Мраценкова

Адвокат

E-mail: yonka.mratsenkova@ivlawfirm.com

Сфери на дейност:

Процесуално представителство. Корпоративно право – Сливания & Придобивания
Несъстоятелност. Банково  и Застрахователно право. Данъчно право. Медицинско право.

Проекти:

Образование:

Ноември 2021  Сертификат за успешно завършено обучение по проект „ActionR: Неформална обучителна програма за развитие на млади застъпници в бежанското и миграционното право“, Фондация за достъп до права „ФАР“.

2016 Магистър по право, Юридически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски”.

Професионална кариера:

2022 – до днес – Адвокат, Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.”

2020 – 2022 – Адвокат

2019 – 2020 – Адвокат, Адвокатско дружество „Грозданов и Милушев“

2017 – 2019 – Адвокат, Адвокатско дружество “Трончев е и Ганев“

2017- Юрисконсулт, „Манджуков“ АД

2016 – 2017 – юрисконсулт, „Макс Колект“ ООД

2013 – 2016 – Адвокатски сътрудник, Адвокатско дружество „Трандев и Вангелова”

Членство:

2018 Член на Софийска адвокатска колегия

Езици:
български, английски