Издателска дейност

Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.“ притежава задълбочени познания и опит в консултирането на издатели, автори и разпространители, във връзка с въпроси на издателската дейност, била тя на дигитална медия или печат. Част от правните въпроси, по които можем да сме полезни са:

  • предоставянето на права преди публикуването
  • изготвянето и договарянето на търговски споразумения
  • осигуряването на консултации във връзка както със споровете за търговска, така и за интелектуална собственост

Ние имаме над 10-годишен опит в консултирането на Изпълнителни директори на списания, вестници и др.

Авторите трябва да имат яснота върху начина, по който са уредени техните хонорари и приходи от творческата дейност, както приживе, така и след смъртта им. Нашите широки познания и опит ни правят експерти в тази област. Ние предоставяме консултации относно:

  • Издателските договори
  • Правните проблеми за авторите от момента на създаването на техните творби
  • Практически съвети за това на кое трябва да се обърне внимание в издателските договори
  • Как да се избягват скъпоструващите съдебни дела
  • Закрила и опазване на авторските права и другите активи на интелектуалната собственост, както при приключването на дадени отношения, така и впоследствие
  • Сделки по сливане и придобиване в печатната медия – вестници, списания и др.
  • Правен анализ на списания и вестници

Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.“ не се ограничава само до консултирането на автори, ние можем да съдействаме и на частни субекти по множество сложни правни проблеми, свързани с притежаваните от тях произведения на изкуството и наследствени права.

Адвокатското дружество дава консултации по всички въпроси на интелектуалната собственост, засягащи изготвянето на заявления за търговски марки и патенти пред националните и международните институции. Нашият екип по интелектуална собственост предоставя широка правна помощ за успешната закрила на авторските права на автори и издатели. Ние водим преговори и съдействаме при разрешаването на спорове с трети лица относно голям брой проблеми на интелектуалната собственост.

Данъчният ни отдел предоставя специфична правна консултация относно приходите от свързаните с издаването дейности, като част от нея се отнася до прилагането на споразуменията за избягване на двойното данъчно облагане, данъчното облагане на физическите лица и корпоративния данък, както и представителство пред Националната агенция за приходите и пред компетентните съдилища в случаите на съдебни спорове.

Благодарение на участието ни в Globalaw нашите клиенти могат да разчитат на нашите контакти с правни кантори в Централна и Източна Европа, както и в повече от 80 държави в целия свят.

Проекти