Медийно право, право на комуникационните технологии

Нашето Адвокатско дружество е едно от водещите сред правните консултанти по медийно право в България и работи за едни от най-изявените представители на телевизионния бизнес, издатели на вестници и списания, рекламни агенции и агенции за връзки с обществеността, и др. Нашите клиенти черпят от годините ни опит в областта на медийното и телекомуникационно право, както и от задълбочените знания относно основополагащите за тези индустрии правни области, а именно правото на интелектуална собственост и право на търговските договори. Като юридически експерти в сектора някои от управляващите съдружници регулярно взимат участие в нормотворческия процес на медийно право. Адвокатите в „Илиева, Вучева и Ко.” предоставят експертен правен съвет, който е ефективен и бизнес,насочен в следните области:

 • Придобивания в областта на медиите
 • Издателска дейност на книги/вестници/списания
 • Регулиране на телевизионното и радио разпръскване, лицензиране
 • Кабелни телевизии
 • Гаранции за изпълнение
 • Въпроси на интелектуалната собственост
 • Съвместни продукции
 • Собственост на различни медии
 • Договори за управление на електронни медии
 • Публикации, изяви в електронни медии
 • Филмопроизводство, видео и телевизионни праграми, финансиране разпространение
 • Интерактивни медии
 • Въпроси на интернет медиите
 • Изпълнителски договори
 • Мърчандайзинг
 • Придобиване на права
 • Придобивания и продажби на електронни медии
 • Договори за техническо обезпечаване на електронни медии
 • Спонсорства
 • Браншови договори
 • Авторски договори
 • Публично регулиране и управление на медиите
Проекти
» Виж всички