Туризъм

Предоставянето на туристически услуги е една от най-приятните и привлекателни сфери на дейност, в която екипът ни предоставя правни консултации. Неслучайно част от дългогодишните клиенти на Адвокатското дружество избраха да инвестират именно в тази сфера, като повериха правната работа на нашите експерти. Разнообразието на туристическите услуги и специфичната регулация ни предоставиха възможност да се запознаем с особеностите на работата на туроператорите, туристическите агенти, хотелиери и ресторантьори и да предоставим най-добрите и бързи решения за развитието на техния бизнес.  

Услугите, които предлагаме в тази сфера, включват:   

  • Учредяване на дружества, отговарящи на изискванията за регистрация на туроператори и туристически агенти;  
  • Регистрация на туроператори и туристически агенти;  
  • Изготвяне и преглед на договори с хотелиери, авиокомпании, транспортни компании, ресторанти и други доставчици на туристически услуги;  
  • Съдействие за получаване на международни сертификати за извършване на туристически дейности;  
  • Помощ при възникнали спорове с туристи, както и между доставчици на туристически услуги.  

Данъчният ни отдел осигурява правни консултации относно облагането с данък върху туристическите услуги и ДДС в сферата на туризма, както и с корпоративен данък. 

Благодарение на участието ни в Globalaw, нашите клиенти могат да разчитат на контактите ни с правни кантори в Централна и Източна Европа, както и в повече от 80 държави по света. 

Проекти