Хотели и отдих

Централна и Източна Европа и в частност България става все по-привлекателно място за инвестиции в областта на отдиха и развлеченията. Редица фактори спомагат за привличането на нови и развиването на инвестициите в тези области. Географски и климатични дадености, цената на работната ръка и земята, човешките ресурси продължават да способстват за изграждането на нови хотели и развлекателни комплекси. Ние винаги сме в крак с водещите икономически тенденции и съответно съветваме клиенти, опериращи водещи хотели и ресторантски комплекси, част от световни вериги. Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.“ притежава познанията и опита за успешно консултиране на фирмите в сферата на почивната индустрия, така че да отговаря на техните правни нужди. Нашите клиенти в сектора продължават да разчитат на правните съвети на адвокатите ни, необходими за развитието на техния бизнес и защитата на техните интереси в различните сфери на дейност, включително:

 • Дружествено право
 • Недвижими имоти
 • Интелектуална собственост
 • Данъци
 • Хазарт и лицензиране
 • Трудова заетост
 • Търговски спорове

Ние осигуряваме навременни и ефективни услуги, при:

 • Регистрация и учредяване на дружества
 • Бизнес придобивания и прехвърляния, банкиране и корпоративни финанси
 • Търговски сделки, дистрибуция
 • Лизингови договори
 • Рекламиране
 • Закрила на потребителите
 • Конкурентно право
 • Управление на бранд име, неговата закрила и използване
 • Категоризиране на туристическите обекти пред съответната Туристическа камара
 • Регистрация и лицензиране на туристическите агенции или туроператорите
 • Условия при сключването на задължителни застраховки за отговорността на туроператорите
 • Управление на собствеността
 • Спорове относно собствеността
 • Въпроси на трудовата заетост
 • Франчайзинг

Нашият екип по интелектуална собственост е доверен консултант в процеса на разработване и закрила на търговските марки и други обекти на индустриална собственост. Ние считаме, че този аспект на бизнеса е от голямо значение за всеки клиент, поради силната конкуренция на пазара и необходимостта от привличане на нови клиенти. Ние консултираме относно закрилата на дизайна и оперирането на интернет страница и онлайн платформите на туристическите агенции, като вземаме предвид всички правни изисквания за онлайн присъствието и електронната търговия.

Данъчният ни отдел осигурява правни консултации относно облагането с данък върху туристическите услуги и ДДС в сферата на туризма, както и с корпоративен данък.

Благодарение на участието ни в Globalaw, нашите клиенти могат да разчитат на контактите ни с правни кантори в Централна и Източна Европа, както и в повече от 80 държави по света.

Проекти