Сделка за придобиване на ловно стопанство в Стара планина на стойност 1 500 000 евро

21.06.2019

Адвокатското дружество беше ангажирано с нов проект от Isiklar Holding AS, водеща турска компания, която придобиваше масивно ловно стопанство в Стара планина, както и всички съоръжения към него като част от инвестиционната му стратегия в ловния туризъм. Гордеем се, че сме част от проекта, не само поради отношенията ни с този конкретен клиент, но и поради нарастващото значение на турските инвестиции в България.

Предизвикателствата на проекта бяха свързани със специфичното българско законодателство, регулиращо лова и свързаните с него ловни дейности, както и правния статус на недвижимите имоти в рамките на тази територия. Освен това, Продавачите се ангажираха да участват в тръжна процедура за съседно ловно поле като условие за придобиването. Нашата задача беше да ограничим риска за нашия клиент, както и да гарантираме, че дружеството, което ще бъде придобито, ще бъде валиден собственик на активите, изисквани от нашия клиент и няма никакви скрити задължения. Успешно съставихме план за придобиване и необходимите стъпки за завършване на проекта. Нашият екип изготви меморандума за разбирателство, договор за закупуване на акции и всички свързани документи за завършване на сделката.

Успяхме да затворим тази доста сложна сделка през юни 2019 г.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Email
СПОДЕЛИ
Още от "Туризъм"