Търговско право

Ние предоставяме нашата професионална подкрепа, за да осигурим стабилност на Вашите търговски взаимоотношения. Във всеки един от случаите по-долу бизнес ориентирания и правилно структуриран съвет е от критично значение за жиснеспособността и просперитета на клиентската работа. И точно това е, което предлагаме ние. Нашите правни съвети в областта на търговското право покриват:

  • договорите относно търговия на едро и дребно
  • договореностите за извършване на съвместна дейност
  • договори за доставка и производство
  • обезпечаване на търговските договори
  • договори за наем и лизинг
  • франчайзинг
  • застраховане
  • финансиране на внос и износ
  • договори, касаещи информационните технологии, интелектуалната собственост и работата на медиите
Проекти
» Виж всички