В Народното събрание е внесен проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство, с който се цели прецизиране и допълване на процедурите по отношение на промяната ...

На 20-ти октомври 2023 година в Народното събрание беше внесен проект на Закон за енергията от възобновяеми източници в морските пространства. Законът ще урежда обществените отношения, свързани с производството на ...

В един от последните работни дни за 2023 г. – 20-ти декември – Министерският съвет внесе за разглеждане в Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата ...

В Народното събрание бе внесен законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето („Законопроекта/ът“). Целта на Законопроекта е нормативна уредба на предоставянето на лечебни, рехабилитационни и профилактични дейности от ...

Приета през май 2023 г., Директивата на ЕС за прозрачност в заплащането вече е в сила и засяга служителите и работодателите както в публичния, така и в частния сектор. Държавите ...