Право на интелектуалната и индустриална собственост

Нашите адвокати по интелектуалната и индустриална собственост дават правни съвети относно и изготвят лицензионни договори, франчайзингови договори, осигуряват съдействие при защита на авторски права, включително процесуално представителство, съвети и изготвяне на ноу-хау и патентни договори. Адвокатското дружество има опит при защита на търговските марки, защита на полезни модели, управление, принудително изпълнение и ползване. Услугите, които предоставяме могат да включват:

 • Проучване на търговски марки и консултации относно регистрацията
 • Подаване и проследяване на регистрацията на български, марки на Европейски съюз и международни търговски марки и промишлени дизайни
 • Опозиции при регистрацията на търговски марки
 • Подновяване
 • Регистрация на лицензии и прехвърлянето им
 • Одит и правен анализ
 • Следене на търговски марки и домейн имена
 • Регистрация и защита на домейн имена
 • Защита на авторски права
 • Организации за колективно управление на авторски права
 • Договори за филмовата индустрия
 • Процесуално представителство
 • Представителство пред Комисия за защита на конкуренцията

Двама от адвокатите в Адвокатското дружество са вписани за Представители по интелектуална и индустриална собственост при Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост и “Патентно ведомство на Република България”, което разширява възможностите ни за предоставяне на бърза и адекватна, но и високо професионална услуга.

Проекти
» Виж всички