Компютърен хардуер и софтуер

Адвокатите и консултантите, които изграждат „Илиева, Вучева и Ко.” винаги са се отличавали с модерност, интерес към развитието на модерните технологии, като част от световните икономически тенденции. В този смисъл създаването на екип от хора, концентрирани върху правните аспекти на установяването, закрилата и управлението на права върху компютърен хардуер и софтуер беше неизбежна част от развитието ни.

Ние осъзнаваме важността на компютърния и IT бизнес за българската икономика, както и необходимостта от правни познания в областта.

Нашата цел е да развием тази сфера на дейност в следващите години, така че да можем да осигуряваме адекватна правна помощ по всички въпроси, възникващи и свързани с компютърния хардуер и софтуер.

Благодарение на участието ни в Globalaw  нашите клиенти могат да разчитат на контактите ни с правни кантори в Централна и Източна Европа, както и в повече от 80 държави в целия свят. Това предоставя на нашия екип най-добрата подкрепа при въпроси от юрисдикцията на САЩ, Канада, Западна Европа и Азия, известни като основни пазари за компютърен хардуер и софтуер, както и като основни пазари за износ на услуги и продукти от българските IT компании.

Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.“ предоставя консултации относно:

  • регистрация и ползването на патенти, авторски права и споразумения за търговска тайна за закрила на софтуерни приложения, включващи мрежови софтуер, системен софтуер и софтуер за приложения, потребителски интерфейс и др.
  • регистрация на промишлен дизайн за интерфейс, софтуер и хардуер, мултимедиен софтуер и др.
  • лицензионни договори за компютърни програми (софтуер)
  • продажба на хардуер
  • помощ при завършващи и антитръстови въпроси
  • авторски права върху компютърен софтуер и бази данни, създаден при действието на трудов договор
  • различни договори за разработване, разпространение, изпробване и продажба на софтуер

Интелектуалната собственост и нейната закрила са от особено значение за тази сфера на дейност. Затова нашият екип по интелектуална собственост дава консултации относно:

  • всички въпроси на интелектуалната собственост, отнасящи се до попълването на заявления за търговскимарки, промишлен дизайн и патенти пред националните и международните институции
  • регистрация на софтуер у нас и в чужбина
  • помощ при спорове с трети страни относно различни проблеми на интелектуалната собственост

Данъчният ни отдел предоставя консултиране по отношение на споразуменията за избягване на двойното данъчно облагане, ДДС и корпоративния данък, както и представителство пред Националната агенция за приходите и компетентните съдилища в случаите на съдебни спорове.

Проекти