Здравеопазване и природни науки

Здравеопазването и природните науки са едни от най-големите и най-бързо развиващите се отрасли в света, в допълнение че са най-регулираните, с бързо променящи се правила и разпоредби, които често противоречат в една държава в друга. Бързото сближаване на сектора на здравеопазването, природните науки и технологиите изисква още повече правна експертиза предвид допълнителните проблеми, свързани с неприкосновеността на личните данни и интелектуалната собственост.

Можем да ви посъветваме за:

 • Трансфер на технологии и лицензиране на IP
 • Сътрудничество за R&D
 • Спорове за патенти и търговски марки и IP стратегия
 • Поверителност и защита на лични данни
 • Регулаторни въпроси
 • Корпоративни транзакции (включително M&A)
 • Конкурентни правила
 • e-health, m-health и дигитализация
 • Маркетинг и реклама
 • Обществени поръчки
 • Трудово право

Данъчният ни отдел осигурява правни консултации относно корпоративен данък, ДДС, вътрешнообщностни сделки, трансферно ценообразуване.

Благодарение на участието ни в Globalaw, нашите клиенти могат да разчитат на контактите ни с правни кантори в Централна и Източна Европа, както и в повече от 80 държави по света.

Проекти