Недвижими имоти и строителство

Адвокатското дружество „Илиева, Вучева и Ко.” притежава опит в предоставянето на правни съвети по проекти за недвижими имоти в България на чуждестранни клиенти.

България е един от най-динамичните и бързо развиващи се пазари на недвижими имоти в Европа. Сериозен интерес в тази област е деклариран от инвестиционни фондове, български и чуждестранни строителни компании и частни инвеститори.

Задълбочения опит, който имаме и отличното познаване на пазара на недвижими имоти означава, че нашите клиенти ни се доверяват за получаване на практични правни решения на планираните от тях сделки с недвижими имоти. Да използваме своята бизнес преценка и да взимаме пред вид законовите изисквания е от значение, както и при индивидуална сделка с недвижим имот, така и при инвестиционни проекти с по-значителен обем.

Ние сме работили и в момента взимаме участие в едни от сериозните инвестиционни проекти в областта на недвижимите имоти в България, както и сме били водещи адвокати по някои значителни инфраструктурни проекти.

Предоставянето на правни съвети в областа на недвижимите имоти от страна на Адвокатското дружество е разделено на два основни потока:

Консултиране на корпоративни клиенти

Нашият екип има възможността да се справи с всички въпроси, касаещи недвижими имоти и произтичащи от различни търговски сделки и в частност от банкови, инвестиционни и инфраструктурни проекти и сделки. Ние имаме ресурсите да предоставяме правни съвети на изключително ниво в рамките на цялостния процес на инвестиционен проект свързан с недвижимите имоти, включително.

 • Структуриране на сделки с недвижими имоти
 • Проектиране и строителство
 • Правен анализ на правото на собственост, включително и подземния кадастър и инфраструктура
 • Проучване на предвижданията на съотвеното градоустройство, които могат да се отразят на ефективността на застрояване
 • Финасиране на придобивания на недвижими имоти
 • Извършване на съвместна дейност
 • Данъчни ефекти на инвестициите в недвижими имоти
 • Дружества със специално предназначение, насочени към инвестициите в недвижими имоти
 • Структуриране на продажбите
 • Управление на жилищни недвижими имоти и търговски площи
 • Проблеми на опазване на околната среда
 • Процесуално представителство
 • Хотели
 • Преструктуриране на проекти, свързани с недвижими имоти и намиращи се във финасови затруднения
Консултиране на индивидуални инвеститори

Ние целим да предоставим на нашите клиенти напълно интегрирана и комплексна правна и административна услуга при правното представителство по сделки с недвижими имоти в България.

Да бъдем Ваши адвокати по сделки с недвижими имоти в страната означава да получите изчерпателен правен съвет въз основа на приложимото действащо законодателство, както и да бъдете преведени през възможните „капани” на правната система и на търговската практика в областта на недвижимите имоти. Нашите услуги ще покрият някои или всички от изброените по-долу дейности:

 • Предварителен договор/представителство при преговорите с потенциалните продавачи и/или строители
 • Правилник за вътрешния ред на жилищната сграда и договор за управление на съответната собственост
 • Изготвяне на изискуемите по сделката документи
 • Проверка на правото на собственост преди извършване на нотариалното прехвърляне
 • Представителство при прехвърляне на недвижимия имот
 • Допълнителни регистрации
Проекти
» Виж всички