Лека и хранително-вкусова промишленост

Клиентската база на Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.” в тази област включва едни от водещите дружества, които произвеждат и търгуват с хранителни продукти, електроника и оптически уреди, както и други разнообразни продукти на леката промишленост. Нашите специалисти могат да предоставят квалифицирана правна помощ в следните насоки:

  • Информация и съвети във връзка с законовите разпоредби отнасящи се до продуктите, включително изискванията за производство, пакетиране, етикетиране и други
  • Предотвратяване на искове на потребители във връзка с използването на продуктите, защита срещу такива искове
  • Спазване на специфичните изисквания на законодателство, свързано с охрана на труда и друго трудово законодателство
  • Защита на търговското наименование на Вашето дружество, на регистрирана търговска марка, включително защита срещу актове на нелоялна конкуренция във всичките й проявни форми
  • Съдействие и съвет за регистрацията на търговска марка на Вашите продукти на национално и международно ниво
  • Подготовка, съдействие при преговори и съвети във връзка със сключване на франчайзингови договори и др.
Проекти
» Виж всички