Изготвяне на търговски договори и преговори по сключването им

25.07.2017

В края на 2016 г. и началото на 2017 г. г-жа Биляна Екснер – управител на се обърна към нас за консултация относно правните изисквания за навлизането на техния основен продукт – уникален вид шоколад, на нови пазари. Разпространението се очакваше да бъде едновременно на територията на страната и в чужбина – в страните в Персийския залив. Подготвихме договор за посредничество и комисионен договор за различните пазари, вземайки предвид особените отношения между страните по тях. След това уговорихме условията с котрагентите. Към настоящия момент съветваме клиента по всички правни аспекти на търговската му дейност. В момента договаряме условията за разпространението на продукта в една от най-големите търговски вериги в България.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Email
СПОДЕЛИ
Още от "Лека и хранително-вкусова промишленост"