Старт-ъп компании

Ние възприемаме интердисциплинарен подход към консултирането на предприемачи и стартиращи фирми, предлагайки дълбок опит в важни области като:

  • Корпоративно право
  • Права на интелектуалната собственост
  • Регулаторни въпроси и съответствие
  • Възнаграждения на служители
  • Трудовоправни спорове
  • Данъчно право
  • Недвижими имоти
  • Финансиране
  • Сливания и придобивания

Този интердисциплинарен подход, заедно с богатия ни опит, ни позволява да служим като стратегически съветник през всеки етап от растежа на вашия бизнес.

Проекти