Защита на личните данни

Безпроблемният поток от информация е определящ елемент на днешната информационна икономика. Възможността бързо и евтино да прехвърляте данните за клиентите, файловете на служителите, финансовите архиви и друга информация по целия свят е отворила свят на възможности за много фирми. Това също така създава и рискове.

Управление на риска и приемане на стандарти за поверителност и сигурност

Възможността за злоупотреба с чувствителна лична информация е предизвикала законодателни и регулаторни действия по целия свят. Законите за защита на личните данни непрекъснато се развиват, различават се според юрисдикцията, интерпретират се непредсказуемо и са много динамични. Дори и най-съвестната компания може да направи грешна стъпка когато събира, използва, трансферира и разкрива лична информация. Същото важи и за киберсигурността, която става все по-сложна. Последствията могат да бъдат сериозни: големи санкции, граждански обезщетения, проверки на надзорни органи, дори наказателна отговорност.

Екипът ни е на разположение, за да насочва клиентите съгласно съответното законодателство за защита на личните данните. Ние предлагаме интегрирани, творчески и практически съвети относно опасенията, свързани с поверителността, с които се сблъскват нашите клиенти.

Специфичните услуги за защита на личните данни и киберсигурността, които предоставяме на нашите клиенти, включват:

 • Трансграничен трансфер на данни (както вътрешногрупови, така и с трети страни)
 • Обвързващи корпоративни правила (BCR)
 • Политики за поверителност и киберсигурност
 • Одит на поверителността
 • Подготвеност и реакцията в случай на нарушава на сигурността
 • Искове и спорове, свързани с поверителността
 • Политики за поверителност за онлайн дейности
 • Поверителност на информацията на служителите
 • Поверителност на финансова информация
 • Поверителност в здравеопазването
 • Маркетингови политики
 • Споразумения за обработване на лични данни и пренос на данни
 • Лични данни и  гаранции в сделки за сливания и придобивания
Проекти