Революционно приложение за мобилни устройства, което улеснява всекидневното пътуването в града – Tickey

25.07.2017

Проектът премина през няколко фази, които целяха придобиването на дял на пазари за разпространение (като Гугъл Плей и Епъл Ап Стор) на първото приложение за предоставяне на електронни услуги за закупуване на пътнически билети в България. Първата фаза включваше преговори и изготвяне на меморандум за разбирателство между основателите и основният инвеститор и вероятен купувач, когото представлявахме. В качеството си на правни консултанти на купувача, положихме дължимата грижа към проекта, за да оценим възможните рискове, свързани с притежаването на приложението и капитала на дружеството. Екипът ни се увери, че софтуерът на приложението притежава всички необходими разрешителни, за да използва софтуер, притежаван от трети лица, когато това е необходимо. Втората фаза се състоеше в уговаряне на структурата на сделката като поемане на задължения спрямо основния инвеститор, който осигури начален капитал за първите етапи на развитие на стартиращата компания. Последната фаза включваше подписването на договор за придобиване на 23,3 % от дяловете в капитала на дружеството и на дружествения договор. Нашият клиент възнамерява да има водеща роля в бизнес развитието на платформата и нейното разпространение в различни български градове. Проектът е важен, тъй като е първият по рода си на българския пазар. Целите на купувача включват не само придобиване на дялове от капитала на дружеството, но и разработване на бизнеса и разпространението на приложението в страната и в чужбина. Същността на подобна дългосрочна инвестиция ще допринесе за усъвършенстване на процеса по предоставяне на транспортни услуги в публичния и частния сектор.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Email
СПОДЕЛИ
Още от "Старт-ъп компании"