Транспорт и спедиция

Географското положение на България благоприятства за развитие на транспортна дейност и чуждестранни инвестиции в този сектор. Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.“ притежава познанията и опита за успешно консултиране на фирмите в сферата на наземен, релсов, въздушен и морски транспорт.

Нашите клиенти в сектора могат да разчитат на правните съвети на адвокатите ни, необходими за развитието на техния бизнес и защитата на техните интереси в различните сфери на дейност, включително:

 • Нормативни изисквания, разрешителни и лицензии
 • Търговски договори
 • Обществени поръчки и търгове
 • Трудово право
 • Анти монополни правила и защита на конкуренцията
 • Недвижими имоти
 • Финансово преструктуриране и несъстоятелност
 • Решаване на спорове
 • Здравословни и безопасни условия на труд
 • Застраховки
 • Сливания и придобивания
 • Реклама

Нашият екип по интелектуална собственост е доверен консултант в процеса на разработване и закрила на търговските марки и други обекти на индустриална собственост. Ние считаме, че този аспект на бизнеса е от голямо значение за всеки клиент, поради силната конкуренция на пазара и необходимостта от привличане на нови клиенти. Ние консултираме относно закрилата на индустриален дизайна, патенти и полезни модели.

Данъчният ни отдел осигурява правни консултации относно ДДС, корпоративен данък и трансферно ценообразуване.

Благодарение на участието ни в Globalaw, нашите клиенти могат да разчитат на контактите ни с правни кантори в Централна и Източна Европа, както и в повече от 80 държави по света.

Проекти