Данъчно право

В наши дни изчерпателният, професионален и точен данъчен съвет е решаващ за всяко търговско начинание и предприятие. Нашите клиенти ни избират именно заради този тип съвети, които получават преди и след завършването на сделките, както и що се отнася до бъдещи и съществуващи данъчни съдебни процеси. Клиентите ни разчитат на Адвокатското дружество, защото в наше лице намират забележителната комбинация от доверие между клиент и адвокат, значителна компетентност и отраслова специализация.

Съветите в областта на данъчното право, които даваме никога не са изолирани и не се отнасят само до данъчното право в неговия тесен смисъл. Познаването на различните сфери на търговския оборот ни дава възможност да предлагаме иновативни решения за данъчно планиране в контекста на новото данъчно законодателство и търговските сделки.

Ние предлагаме прецизен съвет по въпроси, които оказват влияние на търговските дружества, като сливания и преструктурирания, като цяло, продажби на активи, стратегическо данъчно планиране, данъчно проучване, съвместни дейности, финансирания, капиталови пазари, банки, процесуално представителство, преструктуриране и непреки данъци. Да бъдем Ваши данъчни консултанти означава да получавате ефективни от данъчна гледна точка правни решения.

Ние сме високо квалифицирани да предоставяме данъчно правни съвети, както в сферата на корпоративното право, така и в областта на личните данъци, особено що се отнася до данъчните ефекти на работа на чуждестранни граждани в страната. Поощренията за работниците и служителите, създавани като част от корпоративната политика на търговското друужество и данъчните последици от тях са друга страна на данъчното законодателство, по която можете да получите правен съвет от адвокатското дружество.

В сферата на корпоративните данъци Вие ще получите съвет относно правилата на слабата капитализация, прилагането на спогодбите за избягване на двойно данъчно облагане, регистрация по ДДС, процесуално представителство, местни данъци и такси.

Проекти
» Виж всички