Стратегическо корпоративно преструктуриране за разширяване на железопътния бизнес на холдинг в България

16.07.2022

Консултирахме клиента, българско холдингово дружество, упражняващо няколко вида търговски дейности, относно най-добрия вид корпоративно преструктуриране. Последното следваше да му позволи да концентрира железопътния си бизнес в ново холдингово дружество, притежаващо две дъщерни дружества. Процесът се състои от данъчни и корпоративни консултации, за да се планира преструктурирането. Нашият екип ръководи и управлява целия процес на корпоративното преобразуване чрез разделяне. Това включваше учредяване на ново холдингово дружество, изготвяне на споразумение за разделяне и вземане на решение от органите за управление на дружеството с цел надлежно регистриране на преструктурирането пред българския Търговски регистър. По време на процеса консултирахме по допълнителни въпроси като отношенията с кредитори и контрагенти, счетоводните стандарти и разпоредбите за борба с изпирането на пари, но сърцевината на задачата беше да разработим принципа на преструктуриране, който в най-голяма степен да отговаря на търговските и икономическите цели на клиента.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Email
СПОДЕЛИ
Още от "Транспорт и спедиция"