Image

Ангел Тодоров

Стажант

E-mail: 

Сфери на дейност:

Корпоративно право – Сливания & Придобивания, Търговско право, Процесуално представителство

Образование:

2018 – до днес Магистър по право, Юридически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Професионална кариера:

2021 – до днес Стажант, Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.“

Езици:
български, английски, немски