Обществени поръчки и концесии

Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.“ предлага широкообхватни услуги в областта на обществените поръчки. Ние предоставяме висококвалифицирани юридически услуги, които обхващат целия процес на възлагане на обществени поръчки. Богатият ни опит ни позволява да ви предоставим пълно съдействие в процеса на възлагане на обществена поръчка и нейната подготовка, в качеството Ви на изпълнител или възложител. Ние съдействаме при сключване на договорите за възлагане, както и при самото им изпълнение. Услугите ни включват обжалването на актове на възложителя пред Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд, което ни позволява да защитим интересите Ви и да ви подпомогнем при преминаването през сложната и динамична материя на обществените поръчки.

Проекти
» Виж всички