Тръжна процедура за изграждане на инсталации за предварителна обработка на отпадъци и за компостиране на биоразградими и зелени отпадъци. Правни консултации и съдействие

04.06.2019

Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.“ консултира клиент по предложение за открита тръжна процедура за закупуване на две общински имоти, собственост на община Девня. Целта на покупката е изграждането на инсталации за предварително третиране на отпадъци и инсталации за компостиране на биоразградими и зелени отпадъци.

Нашата роля бе да насочваме клиента към комплексните изисквания на процедурата, подаването на офертата и  консултация по договора, който ще бъде изпълнен с общината. Съдействахме на клиента при събирането на цялата необходима документация, съгласно изискванията на търга. Нашата адвокатска кантора след това прегледа и анализира цялата съответна документация, като увери клиента, че ще отговаря на критериите за избор. Общата стойност на търга бе 2 700 000 евро.

Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.“ участва активно в изработването на офертата за търга. Ние ръководихме клиента чрез всички необходими стъпки, до изпълнение на договора за продажба на недвижими имоти с община Девня.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Email
СПОДЕЛИ