Представителство на клиент по трансгранично дело пред Арбитражен съд

18.03.2020

През 2018 г. един от нашите клиенти възложи на адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.“ започването на арбитражни производства срещу италианска компания. Европейското, италианското и българското законодателство, регулиращо обществените поръчки, продажбата и третирането на внос на отпадъци в България трябваше да се вземат предвид при съставяне и подаване на арбитражния иск. Основният спор изискваше специфични познания в областта на управлението на отпадъците и третирането на отпадъци.

Производството пред Арбитражния съд в България бе започнато като стратегическа стъпка, която допълнително би помогнала на клиента по делото за несъстоятелност на ответната страна в Италия.

Нашите адвокати представляват клиента във всички арбитражни заседания и успяват да се навигират разнообразието от доказателства, допуснати от арбитъра, напр. разпит на свидетели, счетоводна експертиза, графологична експертиза и др.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Email
СПОДЕЛИ