Обществена поръчка за транспорт и екологично чиста обработка на опасни отпадъци от два метални резервоара. Правни консултации и съдействие

15.04.2019

Консултирахме клиент за подаване на оферта за открита процедура за обществена поръчка по отношение на транспортирането и екологично чистото третиране чрез окончателно оползотворяване/обезвреждане на опасни отпадъци от два метални резервоара.

Нашата роля бе да насочваме клиента към комплексните изисквания на процедурата и приложимото законодателство към горепосочените дейности. Помагахме на клиента да събере цялата необходима документация, съгласно изискванията на обществената поръчка. Помогнахме на клиента да получи всички съответни сертификати и лицензи.

Нашият екип прегледа и анализира цялата съответна документация, като увери клиента, че отговаря на критериите за избор на поръчката. Общата стойност на обществените поръчки възлиза на 7 000 000 евро.

Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.” организира попълването на ЕЕДОП-а за процедурата и подготви офератата за самата обществена поръчка.

Обществената поръчка бе възложена на клиента. Нашият екип продължи работа с клиента, позволявайки на клиента да започне изпълнението на обществената поръчка.

В момента консултираме клиента ежедневно относно изпълнението, консултирането в областта на данъчното облагане, отпадъците и сложните отношения между акционера в Консорциума, на който е възложена поръчката.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Email
СПОДЕЛИ