Корпоративно преструктуриране и прехвърляне на дялове

15.04.2016

Адвокатското дружество консултира клиент относно корпоративната организация на неговата компания. Ние изготвихме разнообразни договори, свързани с реструктурирането на групата и съветвахме клиента относно този процес. Нашата цел беше клиентът да придобие повече ликвидни активи, за да си улесни ежедневната си бизнес активност. Изготвихме всички документи и преструктурирахме дяловете на дружеството и дяловия му капитал. Този процес затвърди финансовия статус на групата и създаде увереност в подизпълнителите и съконтрагентите, че дружеството е платежоспособно. По този начин ние дадохме възможност на акционерите на групата да предложат на банките, клиентите и кредиторите си гаранции за дейността си на значително по-висока стойност. В резултат на това, групата продължи да упражнява дейността си без каквито и да е спадове.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Email
СПОДЕЛИ

Сфера на дейност:

Екип: