Право на информационните технологии

Познанията на Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.“ осигуряват на IT сектора широка гама от правни услуги. Секторът е сравнително нов за България и съответно малко са правните кантори, които предоставят правни услуги в тази конкретна сфера в България. Това, което ни отличава от другите, е нашата мотивация и нашия стремеж към изследване на новото. Модерността и разбирането на IT технологиите е част от същността ни като хора и професионалисти. Съчетаваме ги с юридическо знание и произвеждаме иновативни правни продукти.

Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.“ предоставя цялостно правно обслужване. Ние виждаме голямата картина и съблюдаваме нашите клиенти да покриват съответните нормативни изисквания. Ние предлагаме индивидуален подход за всеки клиент. Консултациите, които предоставяме на нашите клиенти, подкрепят правно следните услуги:

  • Облачни услуги
  • Отворен код/оупън сорс и отворени данни
  • Софтуерно патентоване и лицензиране
  • Кибер и IT сигурност
  • Вътрешно и международно разпространение на софтуер
  • Технологични спорове/IT спорове и тяхното разрешаване
  • Договори в областта на технологиите, включително:
  • Договори за предоставяне на хардуер и софтуер
  • Договори за интегриране и поддръжка
  • Договори за разработване на системи

Поради спецификата на тази сфера на дейност, нашия екип по интелектуална собственост и информационни и комункационни технологии, предоставят индивидуална правна помощ, съобразена специално с нуждите на тази сфера. Ние консултираме по вътрешни и международни въпроси, отнасящи се до cybersquating, fishing, регистрация и защита на софтуер, лицензионни споразумения, вътрешна и международна регистрация на промишлен дизайн на интерфейс, компютърен софтуер, програмни икони и др. Водим преговори и консултираме при спорове с трети страни по различни проблеми на интелектуалната собственост.

Данъчният ни отдел предоставя консултиране по специфичните данъчни въпроси, свързани с характера на сферата на информационните технологии. Ние сме осигурявали и осигуряваме услуги на индивидуални клиенти, в това число разработчици на приложения и на софтуер и корпоративни клиенти, относно вътрешното и международното данъчно облагане.

Една от нашите силни страни е участието ни в Globalaw. Благодарение на тези контакти, нашите клиенти могат да разчитат на връзките ни с правни кантори от Централна и Източна Европа, както и в повече от 80 държави в целия свят.

Проекти