Проучване за социалните мрежи

14.10.2014

През февруари 2014 г. беше отправено запитване от г-н Пол Ламбер, който подготвя ново издание със заглавие: Социалните мрежи в международно право и политика, във връзка с регламентацията на социалните мрежи в българското право. Екип от Адвокатското дружество състави отговор на подробен въпросник по отношение на съществуването и приложението на българското право по отношение на регламентацията на социалните мрежи. В съставянето му участваха Росица Вучева, Управляващ съдружник, Доника Илиева, Младши адвокат, която е и специалист по информационните и комуникационни технологии, подпомагани от Теодор Милев, Адвокатски сътрудник.

Ние проучихме и систематизирахме приложимото българско законодателство, както по отношение на гражданското право, така и по отношение на наказателното право. Проучването беше подходящ повод, за да се направи оценка на съществуващото законодателство и да се отбележи съществената липса на регламентация по отношение на правонарушенията в интернет пространството и социалните мрежи. В изложението сме направили анализ по отношение на защитата на интелектуална та собственост, допустимост на доказателства от социалните мрежи, обида в интернет пространството, специални правила по отношение на защитата на непълнолетни и малолетни в интернет пространството, случаи на връзка между трудово-правни въпроси и социалните мрежи, използването на социалните мрежи от работниците, правилници или вътрешни правила, които забраняват достъпа до интернет и/или социални мрежи, съдебни решения, които забраняват на подсъдими или осъдени лица достъп до интернет за обвинения като хакване, създаване и публикуване на детско порно, кражба на лични данни, примери за съдебна практика по отношение на защита на личните данни в интернет. Ние отговорихме на запитването на г-н Пол Ламбер през Април 2014 г. и очакваме с нетърпение публикуването на неговата книга.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Email
СПОДЕЛИ