Двустранни споразумения за хостинг, домейн и уебсайт като част от сделка за сливания и придобивания

26.03.2020

Като част от работата ни за купувачите в сделка за сливания и придобивания, нашият екип консултира относно всички въпроси относно интелектуална собственост и технологични аспекти на сделката. Основният фокус бяха хостинг услугите, домейните и уебсайтовете, използвани от продавача, съгласно лицензионно споразумение. Консултирахме клиента относно структурата на споразумението за преразпределение на имейл акаунти, съгласно съществуващото споразумение за хостинг. Нашият екип беше съществена част от преговорите и проекта на споразумение за покупка на акции със специфични условия и гаранции по отношение на хостинга, домейна и уебсайтовете.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Email
СПОДЕЛИ