Авиокомпании

Авиокомпаниите предоставят една от най-удобните и предпочитани транспортни услуги, а с развитието на новите технологии достъпът до тях става все по-лесен. Интересът към тези услуги, обаче, създава проблеми в много и различни сфери, които изискват нестандартен подход и комплексни решения. Последните годините предоставиха възможност на екипа ни да задълбочи своите познания и да натрупа опит при управление на отношенията, както от страната на авиокомпаниите, така и от страната потребителите.

Клиентите на Адвокатското дружество ни се доверяват за:

  • Изготвяне на становища и оценка на възможностите за събиране на вземания срещу чуждестранни авиокомпании в производство по несъстоятелност;
  • Процесуално представителство на авиокомпании и потребители по дела за обезщетения при закъснели или отменени полети;
  • Процесуално представителство на авиокомпаниите по трудови спорове;
  • Консултации относно управлението на човешките ресурси в авиокомпаниите;
  • Помощ за регистрацията на търговски представители и получаване на необходимите документи за пребиваване в страната;
  • Предоставяне на правни консултации по текущи въпроси за дейността на авиокомпаниите и тяхното управление;

Данъчният ни отдел осигурява правни консултации относно трансферно ценообразуване, корпоративен данък, ДДС и представлява клиенти в административни и съдебни процедури по данъчни дела.

Благодарение на участието ни в Globalaw, нашите клиенти могат да разчитат на контактите ни с правни кантори в Централна и Източна Европа, както и в повече от 80 държави по света.

Проекти