Изготвяне на правно становище за Луфтханза Груп

05.06.2019

На нашия данъчен отдел бе възложено изготвянето на правно становище за Луфтханза Груп относно структурирането на дейността на групата в съответствие с немското, българското и данъчното законодателство на Европейския съюз. Повдигнатите въпроси засягаха изготвянето на фактури за пътници, тъй като групата извършва дейностите си в България чрез представителен офис, който не е юридическо лице. Екипът ни също така даде мнение относно издаването на електронни фактури във връзка с дейността на групата, с цел оптимизиране на съответствието на групата с данъчното законодателство, облекчаване оборота на хартия и създаване на цялостен времеви и икономически ефективен механизъм за издаване на фактури. Становището на адвокатското дружество включваше касаеше възможностите за приспадане на ДДС по фактури за доставки на хранителни стоки, което е сложен въпрос, тъй като засяга българското и законодателството на Европейския съюз относно доставката на стоки чрез въздухоплавателни средства.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Email
СПОДЕЛИ
Още от "Авиокомпании"