Адвокатско дружество “Илиева, Вучева и Ко” инициира и спечели търговско дело, във връзка с словна марка „Големия брат”

06.11.2012

Адвокатско дружество “Илиева, Вучева и Ко”, в качеството си на процесуален представител на “Ендемол Недерланд” Б.В. инициира и спечели търговско дело срещу Георги Илиев, действал недобросъвестно при подаване на заявката за регистрация на словна марка „Големия брат“. Решението на първоинстанционния съд бе потвърдено от Софийски Апелативен съд, както и от Върховния касационен съд. Ответникът беше осъден да заплати на клиента на Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко” направените по делото разноски.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Email
СПОДЕЛИ

Сфера на дейност:

Екип: