Автомобилна индустрия

Г-жа Диляна Илиева, Управляващ съдружник, е адвокат на една от най-големите лаборатории за техническо сертифициране на превозни средства в България. От своя страна Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.“ активно работи по инвестиционни проекти, свързани с автомобилната индустрия и включващи съвременни комунални услуги, предоставяни от публични доставчици и инвестиционни решения.

Ние сме способни да предоставяме юридически и административни услуги във всеки един етап на сключване на договори или на инвестиране в автомобилната промишленост, като само някои от тях са:

  • Правна помощ и консултации във връзка със създаването на дружество с подходяща правна форма от инвеститора за развитие на търговска дейност на територията на страната
  • Правна помощ при учредяване, лицензиране, уведомления и др.
  • Корпоративни правни услуги и съдействие на клиентите в качеството им на работодатели
  • Оформяне на договорите с производители, лизингови фирми, доставчици
  • Постоянни правни услуги, свързани с текущата дейност на шоуруми и сервизни центрове, включително и изготвяне на проектодоговори и консултиране относно всички видове търговски договори, необходими за нормалното функциониране на бизнеса, в това число лизингови договори, договори за покупко-продажба, договори за сервиз и поддръжка и др.
  • Правен анализ на правата на собственост
  • Данъчен ефект на инвестициите
  • Структуриране на продажбите и поддръжката
  • Процесуално представителство

Нашият екип по интелектуална собственост предоставя правни услуги при регистрацията и закрилата от нарушение на промишления дизайн пред Българското патентно ведомство, Службата за хармонизация на вътрешния пазар и Световната организация за интелектуална собственост.

Нашият Данъчен отдел предоставя консултации относно облагане с ДДС и корпоративен данък, както и представителство пред Националната агенция за приходите и пред компетентните съдилища в случаите на съдебни спорове.

Благодарение на участието ни в Globalaw нашите клиенти могат да разчитат на тясната ни връзка с правни кантори в Централна и Източна Европа, както и на контактите ни в повече от 80 държави по света.

Проекти