Разрешение на преобразуване от Комисията за защита на конкуренцията

14.10.2014

Адвокатското дружество консултира клиент по отношение на избягване на недопустима концентрация и нелоялна конкуренция в съответствие със Закона за защита на конкуренцията. Юридическото лице, което представляваме е регистрирано в Кралство Нидерландия и е част от по-голяма компания, която включва дружества, регистрирани в България и чужбина. Първата ни задача се състоеше в предоставянето на анализ за въздействието на планираното преструктуриране върху съответните пазари. След това трябваше да изготвим правни становища относно някои аспекти на бъдещата сделка и да разберем дали сделката представлява недопустима концентрация, дали следва да се уведоми Комисия за защита на конкуренцията („КЗК“), какво ще бъде влиянието на сделката върху пазара на храни и какъв ще бъде най-добрият начин за сключването на сделката. Следващата ни задача ще се състои в събиране на доказателства за състоянието на съответните пазари и основните участници в тях, влиянието на сделката върху тези пазари, структурата и финансовото състояние на участващите дружества, самото реструктуриране и т.н. Ние подпомогнахме клиента с изготвянето на уведомление, заедно с другите приложими документи за процедурата по нотификация, като ще ръководим и процесуалното му представителство пред КЗК. Работата по тази задача изискваше голям набор от знания за практиката на КЗК по отношение на концентрацията и конкуренцията, познания за самото преструктуриране и съответните хранителни пазари. Не на последно място, тъй като страни по следката са нидерландско и кипърско дружество, следваше да обърнем внимание и на правото на ЕС по отношение на конкуренцията. Становището беше изготвено от адвокат Вучева.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Email
СПОДЕЛИ