Спор с данъчните органи относно скрито разпределение на печалба

05.08.2018

Адвокатското дружество съветва клиента относно съответствието с законодателството, свързано с начисляване и плащане на корпоративен данък, разпределението на печалба и спорът възникнал относно скрито разпределение на печалба. Ние ще представляваме клиента при обжалването на ревизионен акт, който се отнася за скрито разпределение на печалба.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Email
СПОДЕЛИ