Несъстоятелност

Като специализирано в търговското право Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.“ винаги е имало стабилни позиции в областта на несъстоятелността.

Познанията ни и натрупаният опит ни позволяват да работим за всеки и всички участници в производството по несъстоятелност, като кредитори (компании, банки или финансови инвеститори), синдици или корпоративни длъжници. Екипът на Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.“ е винаги готов да осигури професионално напътствие и правни съвети в следните области:

 • Планиране, иницииране и провеждане на процедура по откриване на производство по несъстоятелност, включително процесуално представителство пред съда
 • Консултация и съдействие по други стъпки в процедурата по несъстоятелност – прекратяване на дейност на дружеството-длъжник, искания за обезпечителни мерки, обявяване на несъстоятелност, спиране на производството по делото и други
 • Консултация и процесуално представителство на кредиторите при техните искове пред съда по несъстоятелността и специално за отменителни искове (искове за унищожаване на актове и искове за обявяване на недействителност)
 • Обжалване на отделни съдебни актове в процедурата по несъстоятелност и процесуално представителство пред горестоящия съд
 • Преструктуриране на дългове и собствен капитал
 • Предлагане на оздравителен план
 • Предприемане на възстановяване на активи и дългове и разследвания
 • Връщане на активи, собственост на трети лица (изваждането им от момента на несъстоятелността)
 • Продажба на търговското предприятие на несъстоятелното дружество, както и продажби на отделни активи на дружеството в несъстоятелност, при съобразяване на разпоредбите на закона
 • Помощ при транзакции по придобиване на несъстоятелното дружество
 • Корпоративно преобразуване на задлъжнелите дружества
 • Представителство пред съда по несъстоятелността
 • Представителство пред събранието на кредиторите и пред синдика
 • Комуникиране и преговори с другите кредитори, със синдика и с длъжника

Благодарение на участието ни в Globalaw нашите клиенти могат да разчитат на контактите ни с правни кантори в Централна и Източна Европа, както и в повече от 80 държави в целия свят.

Проекти