Банки и финанси, капиталови пазари

Ние предоставяме правни съвети на наши клиенти банки и небанкови финансови институции относно нормативните изисквания за осъществяване на банкова дейност на територията на България, правната рамка на дейността на финансовата институция, изготвяне на стандартни договори за банков кредит, корпоративно банкиране, банкови сделки, както и съвети относно законовите разпоредби, регулиращи дейността на публичните дружества, изисквания към проспектите, разкриване на информация, защита на правата на миноритарните акционери, създаване на съответните документи, одобряване и изготвяне на всички видове обезпечения, предприемане на действия по принудително изпълнение, заместване и встъпване в дълг, новации и др. На корпоративните си клиентите предлагаме експертни съвети относно проспекти, разкриване на информация, защита правата на миноритарните съдружници, изготвяне на съответната документация, преговори и структуриране на проекти, финансиране на проекти с недвижими имоти, финансиране на търговски сделки, общо корпоративно финансиране, обезпечения, съвети по договори за кредит, договори за специални сметки, встъпване и заместване в дълг, новация и др.

Проекти
» Виж всички