Несъстоятелност и вземания на чуждестранни инвеститори в това производство

10.05.2017

Представителите на испански инвеститор се свързаха с нас във връзка с текуща процедура по несъстоятелност в България. Искането им бе за възстановяване на преки чуждестранни инвестиции на стойност над 22 милиона евро.

Кредиторът също е в производство по несъстоятелност. Сложността на казуса е задълбочена от факта, че синдикът не е включил вземанията на клиента ни в списъка на приетите такива. Крайното решение по спора в България, ще има съществен ефект върху процедурата по несъстоятелност в Испания.

Успехът, който кантората е постигнала досега, е да убеди съда да включи клиента в списъка на приетите вземания, както и в общото събрание на кредиторите. По този начин, кантората гарантира, че правата на клиента ни ще бъдат спазени и отстоявани.

В момента, тече процедура, с която длъжникът се опитва да установи несъществуване на вземането на клиента на IV Co. по общ съдебен ред.

 

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Email
СПОДЕЛИ
Още от "Недвижими имоти и строителство"