Трансгранично представителство по несъстоятелност

26.04.2020

В началото на 2020 г. адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.“ беше потърсено от „Иноксис 01“ ООД – компания, на която бе възложена обществена поръчка за доставка на консумативи за поддръжка на хеликоптери. За да започне изпълнението на поръчката, „Иноксис 01“ ООД сключи договор за покупко-продажба за определено количество от необходимите резервни части за хеликоптери. Стоките не бяха доставени и докато разглеждахме обстоятелствата, свързани с неизпълнението, нашият клиент разбра, че срещу неговият Изпълнител във Великобритания е образувано производство по несъстоятелност.

Нашият екип беше ангажиран със задачата да представлява „Иноксис 01“ ООД в започнала вече процедура по несъстоятелност, която се провежда във Великобритания и в съответствие с английското законодателство. Допълнително дело бе заведено пред Съда по несъстоятелност на САЩ, Северен окръг на Тексас, тъй като по-голямата част от активите на несъстоятелното дружество се намират там. Общата сума на вземанията на нашия клиент е 55 632,31 долара.

Към момента сме изпратили доказателство за плащане на назначения администратор и плащането е прието. Представяхме „Иноксис 01” ООД във виртуалната среща на кредиторите и участвахме активно в дискусията. В резултат на процедурата, основните активи в рамките на няколко чуждестранни юрисдикции бяха продадени и се премина към доброволна ликвидация с цел удовлетворяване на кредиторите на компанията. Процесът все още не е завършил, но очакваме скорошното му успешно приключване и възстановяване на дълга.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Email
СПОДЕЛИ