Телевизия и филми

Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.“ е една от адвокатските кантори в България с изявена специализация в областта на медиите и телекомуникациите. Като част от тази ни специализация работим изключително много и подкрепяме производството на филми и телевизионни продукции. Ние консултирахме Нова телевизия в продължение на 9 години относно ежедневно възникващите въпроси, включващи цялостната дейност, лицензии, търговски марки, авторско право, реклама, ТВ сериали, шоу програми, изпълнителски договори и др. Участвахме и в продажбата на Нова телевизия на Modern Times Group за 620 млн. евро, като представлявахме Antena Group.

Като част от екипа на един от националните телевизионни канали сме били част и сме работили върху всички възможни видове договори и споразумения, съпътстващи дейността му. В последните години наш клиент е една от водещите продуцентски компании в България „Камера“ ООД. Безспорно творческият процес и създаване на телевизионна и филмова продукция следва да бъдат подкрепени от съвременно и подходящо правно съдействие, за да генерира очакваните приходи. В качеството си на специалисти в областта сме участвали в разработването и развитието на съвременните медийни закони в България.

Ние предоставяме експертна правна консултация в следните области:

 • Сливания и придобивания в медийния пазар
 • Законова регулация на излъчванията, лицензиране, регистрация
 • Кабелна телевизия
 • Авторско право
 • Съвместни продукции
 • Групово финансиране (crowdfunding)
 • Рекламиране, спонсориране, отстъпки при продажби/предимства при разпространение
 • Електронни издания
 • Набиране на средства за филми, филмово, ТВ и видео финансиране, продукция и разпространение
 • Договори с артисти и изпълнители
 • Продуцентски сделки
 • Мърчендайзинг
 • Придобиване на права
 • Сделки за продажба и обратен лизинг
 • Договори за използване на сателити и транспондери
 • Заявления за телевизионно лицензиране
 • Договори с профсъюзи и гилдии
 • Договори със сценаристи
 • Обществено регулиране и управление на медийния пазар

Данъчният ни отдел предоставя специфична консултация относно данъчното облагане на приходите от права на интелектуална собственост и личните доходи на автори, сценаристи, актьори, продуценти, режисьори и другите участници в процеса на създаване на филм или телевизионен сериал. Нашите адвокати осигуряват представителство пред Националната агенция за приходите и пред компетентните съдилища в случаите на съдебни спорове, както за корпоративни, така и за индивидуални клиенти.

Екипът ни по интелектуална собственост дава консултации по всички въпроси, отнасящи се до авторски права в национален и международен план, тяхното ползване и лицензиране към трети лица. Ние консултираме при разрешаването на въпроси, свързани с авторски права и права на интелектуална собственост в социалните медийни платформи и онлайн. Ние създадохме екип от специалисти с опит в изготвянето на заявления за търговски марки, промишлен дизайн и патенти пред националните и международните институции. Ние водим преговори и осигуряваме правна помощ при спорове с трети лица при различни проблеми на интелектуалната собственост.

Благодарение на участието ни в Globalaw нашите клиенти могат да разчитат на контактите ни с правни кантори в Централна и Източна Европа, както и в повече от 80 държави.

Проекти