Дигитални права и интелектуална собственост в търговията

Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.“ работи сериозно и задълбочено в тази сфера. Ние осигуряваме консултации относно подготовката на лицензионни споразумения, франчайзингови споразумения, съдействие при защита на авторски права, включително при съдебни спорове, консултиране и съдействие в изготвянето на договори относно търговски марки, ноу-хау и патенти.

Ние помагаме на нашите клиенти да защитават правата си на интелектуална собственост от нарушаване, имитации, присвояване и нелоялна конкуренция. Юридическият екип на адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.“ е способен да Ви посъветва относно закрилата и ползването на онлайн съдържание и на потока на приходи.

Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.“ консултира също и в специфичните сфери на корпоративните сделки, където се засягат права на интелектуална собственост. Нашите клиенти се ръководят от съветите ни, когато купуват и продават компании, чиито основни активи са права на интелектуална собственост. Ние притежаваме опит във всички аспекти на преговарянето на лицензионни споразумения относно патенти, търговски марки, дизайн и авторско право, изготвяне на подходящи правни анализи и доклади относно горните. Двама от нашите адвокати са регистрирани представители по индустриална собственост при Българското патентно ведомство, което позволява на правната кантора да предоставя както бързи и адекватни, така и високо професионални правни услуги.

Нашите клиенти се обръщат към нас за напътствия при сложни сделки и съдебни спорове, включващи пълния обхват права на интелектуалната собственост, в това число:

 • Разрешения за търговски марки и консултиране при национална, регионална и международна регистрация
 • Заявяване и оспорване на регистрирани български търговски марки, търговски марки на Европейския съюз, международни търговски марки и заявки за промишлен дизайн
 • Възражения срещу регистрация на търговски марки
 • Подновявания
 • Регистрация на лицензии и преотстъпвания
 • Наблюдение на търговски марки и имена на домейни
 • Регистрация и закрила на имена на домейни, включително закриляни национални домейни от първо ниво (ДПН)
 • Механизми за закрила на права върху търговски марки за нови генерични ДПН
 • Патенти
 • Авторско право
 • Промишлен дизайн
 • Одит и правен анализ на интелектуална собственост
 • Анализ и управление на портфолио на интелектуална собственост
 • Лицензиране, търговия и ползване на марката
 • Търговска тайна
 • Организации за колективно управление на авторски права
 • Договори във филмовата индустрия
 • Съдебни спорове
 • Представителство пред Комисията за защита на конкуренцията

Данъчният отдел предоставя специфични консултации относно данъчното облагане на приходи от права на интелектуална собственост и облагането на доходите на музиканти, автори на текстове на песни, автори, сценаристи, актьори, продуценти, режисьори и други лица, получаващи печалби посредством права на интелектуална собственост, дигитални права и търговска интелектуална собственост. Ние консултираме относно особените данъчни изисквания за онлайн услугите. Нашият данъчен екип взима предвид международния характер на този тип приходи и затова предоставя на клиентите цялостна правна помощ по прилагането на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане. Нашите адвокати осигуряват представителство пред Националната агенция за приходите и пред компетентните съдилища в случаи на съдебни спорове, както на корпоративни, така и на индивидуални клиенти.

Ние считаме участието си в Globalaw за нашата силна страна при предоставянето на революционни иновативни услуги на нашите клиенти в повече от 80 държави в целия свят.

Проекти