Административно и съдебно обжалване на ревизионни актове, постановени във връзка с лични доходи

05.06.2019

Приходната агенция издаде два ревизионни акта срещу клиенти – физически лица, въз основа на недекларирани доходи. Условията на обърната доказателствена тежест бяха приложими за този случай. Посъветвахме клиента как да обосноват високият си стандарт на живот и разходи основани единствено на декларирани доходи. Бяха допуснати грешки при определянето на началните и крайни салда за всеки от данъчните периоди, чрез игнорирането на суми по банкови сметки, декларации на физическите лица относно банкови интереси, неправилно определяне на разходите за комунални услуги с неправилна и необоснована и необоснована експертиза за определяне на пазарната цена на апартамента. Консултирахме клиентите относно необоснованите изводи и напълно погрешна методология по отношение на изчисляването на реалната пазарна цена на апартамента. Нашият данъчен екип представлява клиентите в административни и съдебни обжалвания на двата ревизионни акта.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Email
СПОДЕЛИ