Административно обжалване на ревизионен акт наложен след извършена проверка на данък добавена стойност по договор за наем на специализирани спортни сгради

05.06.2019

Представлявахме клиента в административно производство по обжалване на ревизионен акт пред приходната администрация.

В хода на производството по обжалване трябваше да изясним целия механизъм на транзакциите, участието на такова юридическо лице в сделките и търговските отношения между юридическите лица. Справихме се успешно със защитната ни стратегия и данъчните органи отмениха ревизионния акт.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Email
СПОДЕЛИ